Barış Soybilgen Yönetici Özeti Türkiye’de gıda enflasyonu, hanehalkı bütçesi ve satın alma gücü üzerinde doğrudan etkiye sahip olması nedeniyle büyük bir ekonomik sorun teşkil etmektedir. Türkiye’deki gıda enflasyonunu anlamak...
Hamza Mutluay Bu araştırma notunda Türkiye işgücü piyasasında iş arayanların iş başvurusu yaparken teklif edilen işin karşılığında kazanmayı bekledikleri ücretleri etkileyen faktörler incelemektedir. Esasen bu not yüksek lisans tezimde...
Alpay Filiztekin ve Oya Kent Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği 1990’ların ortalarından 2010’ların ilk yıllarına değin belirgin bir iyileşme performansı sergilemiştir ancak bu dönemden itibaren gelir dağılımına ilişkin göstergeler eşitsizliğin...
Seyfettin Gürsel, Gökhan Şahin Güneş, Mehmet Cem Şahin Bu araştırma notu İstanbul’da çalışanların işlerinden memnuniyetsizlik durumunu incelemektedir. Araştırmada 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası”...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Hamza Mutluay İş arayan kişiler bireysel niteliklerini, piyasa koşullarını ve geçmiş deneyimlerini dikkate alarak teklif edilen işte çalışmayı kabul etmek için minimum düzeyde bir ücret...