Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Zeynep Yılmaz Bu araştırma notunda birbiriyle bağıntılı iki konuyu incelemeyi amaçlıyoruz: Birincisi, COVID-19 pandemi şokunun bölgesel işgücü piyasaları üzerindeki etkileri, diğeri ise 2021 yılında bölgeleri...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Hamza Mutluay Bu araştırma notunda 2022 yılının Ocak ayı ile birlikte yılın ilk yarısında geçerli olan asgari ücret artışının bireylerin satın alma gücü üzerindeki etkisi,...
Ozan Bakış ve Gökhan Şahin Güneş Pandemiyle başlayan dönemde merkez bankaları zorlu bir sürece girdi. Merkez bankaları ilk başta pandeminin olumsuz etkilerini önlemek için gevşek para politikası, takip eden...
Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan tüketici enflasyonu (TÜFE) esasen temsili (ortalama) hane halkının tüketim sepetinin değer artışını yansıtmaktadır. Dolayısıyla resmi enflasyon bu...
Satılık ve kiralık konut piyasalarında canlanma Mart ayının verileri gerek satılık gerekse kiralık konut piyasasında, yeni bir canlanmaya işaret etmektedir. Geçen yılın Mart ayına göre hem satılık konut ilan...