Merkezimiz

Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye’de köklü bir bilimsel araştırma geleneğini yerleştirmek, bu alanda yurt içinde ve yurt dışında kabul gören ve başvurulan bir araştırma platformu olmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda BETAM, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılması için gerekli akademik ortamı; kaynak, teknoloji ve insan kaynakları altyapısı oluşturmuştur. Bilimsel metodoloji kullanılarak, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal sorunları üzerine uygulamalı araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalara dayanarak mevcut politikalar değerlendirilmekte ve farklı politika önerileri geliştirilmektedir. Toplumun, sosyal ve ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi için yapılacak araştırmalar ve yayımlanacak raporlar, Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelere, araştırma merkezlerine, akademisyenlere ve kamuoyuna açıktır.

Merkezimiz iki ana birimden oluşmaktadır. Ekonomik Araştırmalar başlığı altında Türkiye’de ve dünyada iktisat politikalarının araştırılması ve politika önerileri üzerine, Toplumsal Araştırmalar başlığı altında Türk toplumunun kültürel, sosyal ve siyasal yapısı ve uluslararası ilişkileri üzerine çalışılmaktadır.