TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUN NEDENLERİ VE ÖLÇÜM SORUNLARI

Barış Soybilgen

Yönetici Özeti

Türkiye’de gıda enflasyonu, hanehalkı bütçesi ve satın alma gücü üzerinde doğrudan etkiye sahip olması nedeniyle büyük bir ekonomik sorun teşkil etmektedir. Türkiye’deki gıda enflasyonunu anlamak için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türk-İş ve BİLGİ Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) tarafından oluşturulan çeşitli gıda fiyat endeksleri kullanılmaktadır. Bu araştırma notunda genel olarak gıda endekslerinin 2022 Nisan ayına kadar genelde beraber hareket etmesine rağmen sonrasında özellikle TÜİK endeksinin diğer endekslerden ayrıştığı ortaya konulmaktadır. Bu bulgu Türkiye’de gıda enflasyonun anlaşılması için sadece tek bir endekse bakılmaması gerektiğini göstermektedir.

Araştırma notunda, ayrıca döviz kuru ve tarım üretici fiyatlarındaki hareketlerin gıda fiyatları üzerinde uzun süreli etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan analizi sonucunda, gıda fiyatlarındaki değişkenliğin büyük bir kısmının sepet döviz kurundan etkilendiği ve ikinci önemli etmen olarak tarım üretici fiyatlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, gıda fiyatlarının kontrolünde döviz kurunun ve tarım politikalarının dikkatle yönetilmesinin kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle kuru kontrol etmeden gıda fiyatlarını yakın gelecekte kontrol etmek çok mümkün görünmemektedir.

doc. ArastirmaNotu276

pdf. ArastirmaNotu276