Seyfettin Gürsel, Gökhan Şahin Güneş, Mehmet Cem Şahin Bu araştırma notu konut sahipliğinin genelde ve farklı gelir grupları düzeyinde geçtiğimiz 10 yılda (2010-2021) nasıl değiştiğini incelemektedir. Araştırma bu dönemde...
Haluk Tükel Son yıllarda ekonomik büyümede yaşanan nicel ve nitel çalkantılara ve kaynak tahsisindeki tercihlere bağlı olarak toplam istihdam düzeyinde, özellikle de sektör istihdamları düzeyinde büyük dalgalanmalar ve dikkat...
Seyfettin Gürsel, Gökhan Şahin Güneş, Mehmet Cem Şahin Bu araştırma notu asgari ücretin barınma maliyetini ne ölçüde karşıladığını incelemektedir. Bilindiği gibi geçen iki yılda tüketici enflasyonunda çok yüksek artışlar...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Mehmet Cem Şahin Bu araştırma notunda hanehalkı tüketim harcama yapısının Türkiye ile Yunanistan, İtalya ve İspanya’da bileşimlerini gıda, konut, ulaştırma lokanta-otel ve haberleşme kalemleri itibariyle...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Uğurcan Acar TÜİK 2016 yılı 3. çeyrekten itibaren hem yeni bir yöntem (zincirleme hacim endeksi) hem de yeni veri kaynaklarını kullanarak ulusal hesaplarda önemli değişiklikler...