İş Arayanların Cinsiyet, Yaş ve Meslek Ayrımında Ücret Beklentileri

Hamza Mutluay

Bu araştırma notunda Türkiye işgücü piyasasında iş arayanların iş başvurusu yaparken teklif edilen işin karşılığında kazanmayı bekledikleri ücretleri etkileyen faktörler incelemektedir. Esasen bu not yüksek lisans tezimde çok daha geniş çerçevede incelediğim bu konunun özeti niteliğindedir. Bu çalışma ile işsizlerin ücret beklentilerini araştırarak ücret belirleme mekanizmalarının anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada iş arayanlarla işverenleri çevrimiçi olarak bir araya getiren istihdam platformlarından Kariyer.net’in veri havuzu kullanılmıştır.

Sonuçlar, kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücret beklentilerine sahip olduğunu göstermektedir. Yaş grubu sonuçlarına bakıldığında ise ücret beklentileri belirli bir yaşa kadar artmakta ve sonrasında ise azalmaktadır. Özel üniversitelerinden mezun olan bireyler devlet üniversitelerinden mezun olanlara kıyasla daha yüksek ücret beklentilerine sahiptir. Meslek kategorisi incelendiğinde ise yöneticilik mesleğine başvuranlar nitelik gerektirmeyen işlere başvuranlara kıyasla en yüksek ücret beklentilerine sahip meslek grubudur. Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olanların ücret beklentileri, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlara kıyasla oldukça yüksektir. Akademik performans göstergelerine dayalı olan üniversite sıralaması dikkate alındığında, ilk sıralarda yer alan üniversitelerden mezun olanların, son sıralarda yer alan üniversitelerden mezun olanlara göre belirgin bir şekilde daha yüksek ücret beklentilerine sahip oldukları görülmektedir.

pdf. ArastirmaNotu275