Gökçe Uysal** Dünya üzerindeki birçok ülkeyi benzer zamanlarda etkileyen COVID19 pandemisiyle ilgili önlemler öncelikle sağlık alanına odaklandı ve sosyal mesafelendirme çerçevesinde bireylerin hareketliliği farklı ülkelerde farklı derecelerde kısıtlandı. Bu...
Gökçe Uysal ve Mehmet Cem Şahin Korona salgınının neden olduğu ekonomi şokunun istihdam ve gelir kaybı etkileri ürkütücü boyutlarda. Hükümet hazırladığı yasa tasarısıyla bu etkileri “işten çıkarma yasağı”, “kısmi...
Gökçe Uysal  ve Furkan Kavuncu Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı Şubat ayında Hanehalkı İşgücü Anketi’nden elde ederek açıkladığı işgücü piyasası istatistiklerinde revizyon yaptı. Bu revizyondaki ana değişiklikler işsizlik tanımının...
Bazı temel bilgiler ve saptamalar Seyfettin Gürsel Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) gelecek yıl yüzde 40 zam yapılacağını açıkladığında medyada ve muhalefet çevrelerinde büyük tepki doğdu. Vergi zammının...
Figen Öker Türüdüoğlu Bilindiği gibi hükümet uzunca bir süredir kıdem tazminatı fonu ile ligili çalışmalar yapmaktadır.  Kurulması düşünülen fonun amacı çalışan haklarının güvenceye alınması olarak sunulmaktadır.  Bununla beraber fonun...