Kamil Yılmaz Bu araştırma notunda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin mevcut ve muhtemel ekonomik etkileri incelenmektedir. Yapıların hasar durumlarına göre yeniden yapım, güçlendirme ve tamirat maliyetlerine ek olarak...
Emin Köksal ve Ozan Bakış Bu notta hanehalklarının dijitalleşme alanında kat ettiği mesafeyi ölçmek amacıyla tasarladığımız endeksi paylaşıyoruz. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (HBTKA) verilerini kullanarak tasarladığımız endeks,...
Alpay Filiztekin Türkiye’de bölgeler arasında önemli gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Bu notta, on iki bölge üzerinden, üç konuda (eşdeğer kişi başı gelir, beşerî sermaye ve işsizlik) farkların son 15 yıldaki...
Suut Doğruel ve Fatma Doğruel  Küresel ekonomi gündeminde büyüme yavaşlaması gibi uzun dönemli yapısal sorunlar ile enflasyon gibi makro istikrarı tehdit eden sorunların yanı sıra borç sorunu önemli bir...
Murat Kırdar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2022 yılı sonunda Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan 3,6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye (2015 yılından bu yana) dünyada en...