Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Mehmet Cem Şahin Bu araştırma notunda hanehalkı tüketim harcama yapısının Türkiye ile Yunanistan, İtalya ve İspanya’da bileşimlerini gıda, konut, ulaştırma lokanta-otel ve haberleşme kalemleri itibariyle...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Uğurcan Acar TÜİK 2016 yılı 3. çeyrekten itibaren hem yeni bir yöntem (zincirleme hacim endeksi) hem de yeni veri kaynaklarını kullanarak ulusal hesaplarda önemli değişiklikler...
Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Zeynep Yılmaz Bu araştırma notunda birbiriyle bağıntılı iki konuyu incelemeyi amaçlıyoruz: Birincisi, COVID-19 pandemi şokunun bölgesel işgücü piyasaları üzerindeki etkileri, diğeri ise 2021 yılında bölgeleri...
Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Hamza Mutluay Bu araştırma notunda 2022 yılının Ocak ayı ile birlikte yılın ilk yarısında geçerli olan asgari ücret artışının bireylerin satın alma gücü üzerindeki etkisi,...
Ozan Bakış ve Gökhan Şahin Güneş Pandemiyle başlayan dönemde merkez bankaları zorlu bir sürece girdi. Merkez bankaları ilk başta pandeminin olumsuz etkilerini önlemek için gevşek para politikası, takip eden...