Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal Yönetici Özeti Executive Summary ArastirmaRaporu04