İSTANBUL’DA REZERVASYON ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Hamza Mutluay

İş arayan kişiler bireysel niteliklerini, piyasa koşullarını ve geçmiş deneyimlerini dikkate alarak teklif edilen işte çalışmayı kabul etmek için minimum düzeyde bir ücret talep etmektedirler. İktisat literatüründe bu taban ücret “rezervasyon ücreti” olarak adlandırılır. Rezervasyon ücreti, iş arayanların asgari yaşam maliyetlerine yönelik fikir vermesinin yanında aynı zamanda iş arayanların bekledikleri ücrete yönelik de sinyal vermektedir. Firmaların aradıkları vasıflara sundukları ücretler ile bu vasıflara sahip kişilerin rezervasyon ücreti arasındaki fark iş arama sürelerinin uzamasına neden olduğundan bir yandan işsizliğin artmasına diğer yandan firmaların üretimlerini artırmalarına engel olabilmektedir. Uzayan işsizlik süreleri iş arayanlar açısından geçim sıkıntısı ve vasıf kaybı gibi olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Bu araştırma notunda 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için gerçekleştirilen kapsamlı bir anket çalışması ve firma ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak İstanbul işgücü piyasasında rezervasyon ücretlerinin asgari ücret ile karşılaştırmalı olarak seviyeleri ve belirleyicileri ele alınmaktadır.

doc. ArastirmaNotu272 

pdf. ArastirmaNotu272