İSTANBUL’DA İŞTEN MEMNUNİYETSİZLİK

Seyfettin Gürsel, Gökhan Şahin Güneş, Mehmet Cem Şahin

Bu araştırma notu İstanbul’da çalışanların işlerinden memnuniyetsizlik durumunu incelemektedir. Araştırmada 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için gerçekleştirilen kapsamlı anketlerin verileri kullanılmıştır. 2021 yılındaki anket İPA tarafından çalışma yaşındaki 10.083 kişi, 2022 yılındaki anket ise Remind şirketi tarafından 5.000 kişi ile yapılmıştır.

Sonuçlar çalışanların yüzde 17,4’ünün işinden memnun olmadığını göstermektedir. Eğitim düzeyleri dikkat alındığında daha çok düşük eğitimli ve yüksek eğitimli kadınların işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Öte yandan yapılan işin kimi nitelikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak düşük gelirlilerin, çırak/stajyerlerin, fiziksel iş yapanların ve kayıt dışı çalışanların işlerinden memnun olmadıkları görülmektedir.

Memnuniyetsizlik nedenleri arasında ücretlerin yetersizliği, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işte terfi imkânlarının zorluğu öne çıkmaktadır. Kadınlar memnuniyetsizlik nedeni olarak daha çok aldıkları ücreti (yüzde 39,3), çalışma saatlerini (yüzde 27,4), terfi imkânlarının olanaksızlığını (yüzde 26,5) ve eğitimleriyle işleri arasındaki uyumsuzluğu (yüzde 17,1) belirtmektedirler. Erkekler ise ağırlıklı olarak ulaşım güçlüğünden (yüzde 15,2) ve ağır veya sağlıksız iş koşullarından (yüzde 12,3) memnun olmadıklarını beyan etmektedirler.

Anketler işinden memnun olmayanların önemli bir bölümünün (yüzde 30,9) iş aramadığını da ortaya koymaktadır. Bu gruba memnun olmamasına rağmen neden iş aramadığı sorulduğunda, grubun yüzde 59,8’i daha elverişli bir iş bulamayacağını belirtirken, yüzde 18,9’u alışmış oldukları düzeni bırakmak istemediklerini belirtmiştir.

doc. ArastirmaNotu273 

pdf. ArastirmaNotu273