İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2024

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

 Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

 Yönetici Özeti

İstihdamda 273 binlik artış ve işsiz sayısında 27 binlik düşüş işgücünü 245 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı ise Nisan’dan Mayıs’a 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a istihdamda görülen 130 binlik artış ve sabit kalan işsiz sayısı sonucu işgücü yaklaşık 131 bin artmış işsizlik oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde ise istihdamda 141 bin kişilik artış, işsizlerde 27 bin kişilik düşüş sonucu işgücü 114 bin artmış, işsizlik oranı da yüzde 7’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs’ta Nisan’a kıyasla 3,9 puandan 4 puana yükseliştir.

doc. IsgucuGorunum2024M7

pdf. IsgucuGorunum2024M7