Danışma Kurulu

Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi)

Cengiz Aktar (Bahçeşehir Üniversitesi)

Deniz Ülke Arıboğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi)

Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi)

Haluk Levent (Galatasaray Üniversitesi)

İnsan Tunalı (Koç Üniversitesi)

İlkay Sunar (Bahçeşehir Üniversitesi)

İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi)

Kamil Yılmaz (Koç Üniversitesi)

Kemal Kirişçi (Boğaziçi Üniversitesi)

Necip Çakır (Bahçeşehir Üniversitesi)

Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Öner Günçavdı ( İstanbul Teknik Üniversitesi)

Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi)

Taner Berksoy (Okan Üniversitesi)

Ümit Erol (Bahçeşehir Üniversitesi)

Yılmaz Esmer (Bahçeşehir Üniversitesi)

Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)