Danışma Kurulu

BETAM DANIŞMA KURULU

(Haziran 2023)

Alpay Filiztekin (Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi)

Emin   Köksal (Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Fatma Doğruel (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi)

Gökçe Uysal (Doç. Dr., Ontario Ministry of Labour Resarch Department)

Haluk Tükel (Dr., TÜSİAD eski genel sekreteri)

Kamil Yılmaz (Prof. Dr., Koç Üniversitesi)

Meltem Dayıoğlu (Prof. Dr., ODTÜ)

Murat Kırdar (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

Oya Kent (Doç. Dr., Okan Üniversitesi)

Suut Doğruel (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi)

Zeren Tatar (Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)