Temsil, Meşruiyet ve Koalisyon sorunları ışığında alternatif seçim sistemlerinin analizi Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ArastirmaRaporu06 Rapora ilişkin Sunum Basın Bülteni Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Türkiye İçin...
Prof.Dr. Seyfettin Gürsel ve Dr. Zümrüt İmamoğlu  ArastirmaRaporu05 Rapora ilişkin Sunum Basın Bülteni Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı raporunu 9...
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal Yönetici Özeti Executive Summary ArastirmaRaporu04  
Özet Türkiye ekonomisinin geçmişte büyüme performansı oldukça vasat kaldı. Yüksek büyüme dönemlerini izleyen derin kriz dönemleri ortalama büyümenin son otuz yılda yüzde 4’le sınırlı kalmasına neden oldu. 2001 krizinin...