sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Eylül 2022

Konut talebinde durgunluk emareleri İstanbul’da son 5 yılın en yüksek düşüşü

Geçen yılın Ağustos ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 198,7 artarak 13.091 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 238,8, Ankara’da yüzde 203,3 ve İzmir’de yüzde 180,4 artmıştır. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 19.802 TL, Ankara’da 8.848 TL ve İzmir’de 14.583 TL olmuştur. Ülke genelinde ve üç büyük ilde konut fiyatları artmış olmasına rağmen İstanbul’daki konut fiyatlarının yıllık artış oranı uzun bir aradan sonra düşmüştür. Nitekim, İstanbul’daki yıllık fiyat artış oranı geçen aya kıyasla 2,1 puan azalmıştır. Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekicidir.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Konut talebi endeksi Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşlerin ardından Ağustos’ta yüzde 2,3 artmıştır. Ancak, konut talebinin Mayıs ayına kıyasla belirgin bir oranda düşük olması konut piyasasında bir durgunluk emaresi olarak yorumlanabilir. Konut piyasasındaki arz-talep dengesinin bir göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını ölçen “kapatılan ilan yaşı” geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde uzamıştır. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 37,6, İstanbul’da 38,1, Ankara’da 31,9 ve İzmir’de 41,5 gün olmuştur.

Bu ayki raporumuzun özgün konusunu oluşturan ucuz ve lüks konut fiyatlarının analizine göre yıllık ortalama satılık konut fiyat artış oranı ucuz konutlarda yüzde 186,3, lüks konutlarda ise yüzde 153,5 olmuştur. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatı lüks konutlarda 34.205 TL’ye, ucuz konutlarda ise 6.601 TL’ye yükselmiştir.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Eylül 2022

pdf. Satılık Konut Piyasası Görünümü Eylül 2022