Yılmaz Esmer ve Burcu Ertunç Betam Toplumsal Araştırmalar Birimi olarak Dünya Değerler Araştırmasının (World Values Survey) 2008 yılındaki son çalışmasının verilerinden faydalanarak “20 Haziran Babalar Günü” sebebiyle dünyadaki ve...
Yılmaz Esmer ve Burcu Ertunç Betam Toplumsal Araştırmalar Birimi olarak Dünya Değerler Araştırmasının (World Values Survey) son çalışmasının verilerinden faydalanarak 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında, gençlerin dünya sorunlarıyla...
Ela Ünler Öz ve Füsun Bulutlar Bu araştırma notunun amacı, etik iklimin zorbalık üzerindeki etkisini anlamaya çalışmak olmuştur. Aynı zamanda yaşanılan zorbalığın kurum bağlılığına etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler...
Barış Gençer Baykan Çevre teknolojilerine yönelik yatırımların artması ve çevresel mal ve hizmet sektörlerinin büyümesi, çevresel istihdamın öne çıkmasını sağladı. OECD ülkelerinde, çevreyle doğrudan ilişkili işler istihdamın (kamu ve...
Barış Gençer Baykan 7-18 Aralık 2009 tarihlerinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMDİÇS) 15. Taraflar Konferansı’nda 192 ülke bir araya geldi. İki yıldır süren iklim müzakerelerinin sonucunda, Danimarka’nın...