DÜNYA GENÇLİĞİNE GÖRE YOKSULLUKTAN SONRAKİ İLK SORUN: ÇEVRE

Yılmaz Esmer ve Burcu Ertunç

Betam Toplumsal Araştırmalar Birimi olarak Dünya Değerler Araştırmasının (World Values Survey) son çalışmasının verilerinden faydalanarak 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında, gençlerin dünya sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerini gözden geçirdik. Araştırmada yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlar, bulaşıcı hastalıklar ve  halk sağlığını koruma, yetersiz eğitim, kadınlara ve gençkızlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığı, çevre sorunları  olmak üzere toplam beş sorun alanında sorular yöneltilmişti. 44 ülkeden toplanan verilere bakıldığında, 18-22 yaş aralığındaki gençlerin 66%‘sının küresel yoksulluğu insanlığın çözmesi gereken sorunların en başında saydığı görülüyor. Aynı hedefleri kendi ülkeleri için değerlendirmeleri istendiğinde ise tabloda öncelik açısından sıralaması hiçbir değişiklik gözlenmiyor, gene toplamda gençlerin 60%’ı kendi ülkelerinin en önemli sorununun yoksulluk olduğunu vurguluyor. Yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilerin durumundan sonra dünyanın çözmesi gereken ilk sorun ise çevre. Türkiye özelindeki duruma bakıldığında gençlik için eğitim sorunu hemen hemen yoksulluk sorunu kadar önemli. Ancak Türk gençlerinin çevre sorunlarına duyarlılığı çok gerilerde. Oysa dünya genelinde çevre sorunları ile sağlık ve eğitim sorunları hemen hemen aynı oranda öncelik taşıyor. 44 ülkenin içinden seçilen 18 ülkenin verileri incelendiğinde ortaya çıkan bir diğer sonuçta ise yoksulluğu daha çok küresel bir sorun olarak gören gençlerin, çevre problemine yerel düzeyde  daha çok eğildikleri gözleniyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu075

doc. ArastirmaNotu075