İŞ YERİNDE ZORBALIK VE SONUÇLARI

Ela Ünler Öz ve Füsun Bulutlar

Bu araştırma notunun amacı, etik iklimin zorbalık üzerindeki etkisini anlamaya çalışmak olmuştur. Aynı zamanda yaşanılan zorbalığın kurum bağlılığına etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda etik iklimin belirli özelliklerinin psikolojik taciz davranışlarını tetiklediği görülürken bazılarının azalttığı anlaşılmıştır. Böylelikle, yöneticilerin kurum içinde yaratacakları ortam ve uygulamaların önemi ortaya çıkmıştır. Etik iklime sahip bir organizasyonda çalışmak bireylerin ahlaki davranışlarını düzenleyerek onların psikolojik olarak yıpranmasını engellemektedir. Huzurlu bir ortamda çalışan birey hem kurum için faydalı olmaya çalışacak hem de bağlılığı artacaktır.

 pdf. ArastirmaNotu074

doc. ArastirmaNotu074