KAMUDA YEŞİL YAKALILAR

Barış Gençer Baykan

Çevre teknolojilerine yönelik yatırımların artması ve çevresel mal ve hizmet sektörlerinin büyümesi, çevresel istihdamın öne çıkmasını sağladı. OECD ülkelerinde, çevreyle doğrudan ilişkili işler istihdamın (kamu ve özel) yaklaşık yüzde 1 ila 1,5’nu oluşturuyor. Türkiye’de özel sektörde çevresel istihdam için ancak tahmini rakamlar olsa da kamuda çevresel istihdam verileri 1997 yılından bu yana derleniyor. TÜİK verilerine göre 2008 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında çevresel faaliyetlerde istihdam edilen çalışan sayısı 7557. Önceki yıllara göre kurumlardaki reorganizasyondan kaynaklı bir azalış görülse de Türkiye’nin AB’nin çevre müktesebatını etkin bir biçimde uygulayabilmesi için tüm düzeylerde idarî yapıların ilave istihdam sağlaması, bu eğilimi tersine çevirebilir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu067

doc. ArastirmaNotu067