Barış Gençer Baykan Son yıllarda yazılı ve görsel basının çevre konularına artan bir ilgiyle yaklaştığını gözlemliyoruz. Medya, iklim değişikliğinin etkilerine ve çevre sorunlarını görünür kılan sivil toplum faaliyetlerine kayıtsız...
Ela Ünler Öz ve Füsun Bulutlar Çalışan değerlerinin kurum değerleriyle örtüşmesini sağlamak yani örgütsel özdeşleşmelerini arttırmak için kurumlar ne yapmalı? Yapılan araştırmada kurumsal itibarın ve etik iklim özelliklerinin çalışanların...
Barış Gençer Baykan ve Demet Lüküslü Küresel iklim değişikliğinin yarattığı ortamda yetişen gençler, çevre eğitiminden ekolojik yaşama, çevre protestolarından doğa korumaya birçok alanda bilinçlenmeye ve kendi sözlerini söylemeye başladılar. ...
Hande Paker, Selin Özoğuz ve Barış Gençer Baykan Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan “Küresel Cinsiyet Uçurumu 2007” raporuna göre Türkiye, kadın erkek eşitliği açısından, 128 ülke arasında 121’inci sırada...
Barış Gençer Baykan Yeni araştırmalar ve bilimsel bulgular ışığında Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine katkısını ölçmeye ve bu doğrultuda politikalar geliştirmeye olan ihtiyaç artıyor. TÜİK’in  yayınladığı “Seragazı Emisyon Envanteri”ne göre...