ŞİRKETİNİZİN İTİBARI ÇALIŞANLARINIZI NASIL ETKİLER?

Ela Ünler Öz ve Füsun Bulutlar

Çalışan değerlerinin kurum değerleriyle örtüşmesini sağlamak yani örgütsel özdeşleşmelerini arttırmak için kurumlar ne yapmalı? Yapılan araştırmada kurumsal itibarın ve etik iklim özelliklerinin çalışanların örgütsel özdeşleşmelerini arttırdığı bulunmuştur. Buna göre, itibarı yüksek, herkesin yararını ve iyliğini düşünen bir kurum geliştirildiğinde çalışanların çalıştıkları kurumu kendi iş yerleri gibi görmeleri sağlanmış olacaktır.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu022

doc. ArastirmaNotu022