2008 yılında kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) 15 yaşını doldurdu. Ekonomi alanında araştırma faaliyetlerine küçük bir çekirdek kadroyla başlayan BETAM (Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr....
Suut Doğruel ve Fatma Doğruel  Küresel ekonomi gündeminde büyüme yavaşlaması gibi uzun dönemli yapısal sorunlar ile enflasyon gibi makro istikrarı tehdit eden sorunların yanı sıra borç sorunu önemli bir...
Murat Kırdar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2022 yılı sonunda Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan 3,6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye (2015 yılından bu yana) dünyada en...
BÜYÜMEYİ HANEHALKLARININ TÜKETİMİ SÜRÜKLEDİ Ozan Bakış ve Uğurcan Acar Türkiye ekonomisi 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü. Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı 11,9 yüzde puan ile özel...
İŞGÜCÜNDEN KİTLESEL ÇIKIŞ, İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Hamza Mutluay İstihdamdaki azalmaya rağmen genel işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 13,2’ye gerilemiştir. Toplam...