BETAM DANIŞMA KURULU

2008 yılında kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) 15 yaşını doldurdu. Ekonomi alanında araştırma faaliyetlerine küçük bir çekirdek kadroyla başlayan BETAM (Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Gökçe Uysal ve iki araştırma asistanı) zaman içinde araştırma konularını ve yayınlarını genişletti ve çeşitlendirdi. Günümüzde iki profesör, bir doktoralı akademisyen ile dört araştırma asistanından oluşan BETAM ekonomi ekibi, işgücü piyasası üzerine her ay ve üç ayda bir araştırma notları yayınlıyor. Yine her ay ekonomik büyüme tahmini, üç ayda bir gerçekleşen büyümeyi değerlendiren ve yılda on civarında Türkiye ekonomisinin sorunlarını irdeleyen özgün konulu araştırma notları yayınlıyor. Bu araştırma faaliyetlerine son iki yılda satılık ve kiralık konut piyasalarının güncel gelişmelerini ele alan aylık raporlar ve yıllık İstanbul işgücü piyasası raporları eklenmiş bulunuyor. Betam ayrıca 15 yılda kamu ve özel kuruluşlar için pek çok araştırma gerçekleştirdi.

Takdir edersiniz ki bunca faaliyet az sayılmaz. Ama Türkiye ekonomisinin yapısal ve güncel sorunları o kadar fazla ve öylesine çetrefilli ki Betam ekibi çapı ve uzmanlığı itibariyle bu sorunların ancak küçük bir kısmına ulaşabiliyor. Ayrıca ne ölçüde ehil bir şekilde ulaşabildiği de tabi ki tartışılabilir. Uzunca bir süredir bu yetersizliğin farkındaydık ama üstesinden nasıl geleceğimizi tam bilemiyor ama zaman zaman bu konuya kafa yoruyorduk. BETAM DANIŞMA KURULU fikri bu kafa yormanın bir ürünü olarak doğdu.

Geçen yılın sonuna doğru bir grup meslektaşıma mektup yazarak BETAM’a bir danışma kurulu oluşturmak istediğimizi, bu kuruldan beklentimizin de bir yandan BETAM’ın araştırma konularını çeşitlendirmek diğer yandan da mevcut yayınlarını eleştiri süzgecinden geçirerek iyileştirilmelerini sağlamak olduğunu belirttim ve meslektaşlarımı bu kurulun üyeliğine davet ettim. Malum, Giriş derslerinde ekonomide “bedava yemek” olmadığı anlatılır. Ben de mektubumda kurul üyeliğinin küçük bir koşulla bağlı olduğunu yazmayı ihmal etmedim: BETAM’dan özgün konulu bir araştırma notu yayınlamak

Meslektaşlarım danışma kurulu fikrini çok olumlu buldular ve davete icap etmek istediklerini samimi bir şekilde beyan ettiler. Bu geri dönüşlerin bizi çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını kayda geçirmek isterim. 2023 Ocak ayından bugüne “BETAM Ortak Araştırmacıları” sıfatıyla özgün konulu yedi araştırma notu yayınlandık, ikisi de yayınlanmak için gün sayıyor. Bu aşamada bu notlara imza atan meslektaşlarla BETAM DANIŞMA KURULU oluşturmanın zamanın geldiğini düşünüyoruz. Kurul üyelerinin listesini aşağıda paylaşıyoruz. Bu listeye BETAM’a uzun yıllar emek veren Gökçe Uysal ve Zümrüt İmamoğlu’nu da haliyle ekledik. Listenin önümüzdeki aylarda yeni isimlerle genişleyeceğinden emin olabilirsiniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

BETAM Direktörü

BETAM DANIŞMA KURULU (Haziran 2023)

Alpay Filiztekin (Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi)

Emin   Köksal (Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Fatma Doğruel (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi)

Gökçe Uysal (Doç. Dr., Ontario Ministry of Labour Resarch Department)

Haluk Tükel (Dr., TÜSİAD eski genel sekreteri)

Kamil Yılmaz (Prof. Dr., Koç Üniversitesi)

Meltem Dayıoğlu (Prof. Dr., ODTÜ)

Murat Kırdar (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

Oya Kent (Doç. Dr., Okan Üniversitesi)

Suut Doğruel (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi)

Zeren Tatar (Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Zümrüt İmamoğlu (Dr., Merrill Lynch Türkiye baş ekonomisti)