SURİYELİLERİN OLUMLU VE OLUMSUZ SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Murat Kırdar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2022 yılı sonunda Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan 3,6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye (2015 yılından bu yana) dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumundadır. Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili tartışmanın sağlıklı yürümesi için bu grubun ülke ekonomisine etkisini ve istihdam, eğitim ve sağlık gibi konularda kendi durumlarını anlamak gerekiyor. Bu amaçla, aşağıda bu konuda şimdiye dek gerçekleştirilmiş bazı araştırmaların bulgularını değerlendiriyorum. Bu değerlendirme tamamen pozitif bir yaklaşım taşımaktadır; bu hassas konu tabi ki normatif yaklaşımla da tartışılmalıdır ama bu araştırma notunun amacı bu değildir.

doc. ArastirmaNotu266

pdf. ArastirmaNotu266