HİA İSTATİSTİKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMINDA REVİZYONU

Gökçe Uysal  ve Furkan Kavuncu

Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı Şubat ayında Hanehalkı İşgücü Anketi’nden elde ederek açıkladığı işgücü piyasası istatistiklerinde revizyon yaptı. Bu revizyondaki ana değişiklikler işsizlik tanımının süresinin değişmesi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile nüfus projeksiyonlarının yenilenmesi olarak özetlenebilir. Ancak yapılan revizyonda toplumsal cinsiyet ayrımında geriye dönük bir düzeltme yapılmamıştır. Bu bilgi notunda TÜİK’in internet sitesinden yaptığı açıklamadaki temel prensiplere sadık kalınarak temel işgücü piyasası göstergeleri toplumsal cinsiyet ayrımında geri götürülmektedir. Böylelikle toplumsal cinsiyet verilerindeki kırılmanın giderilmesi ve zaman serilerinin karşılaştırılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

doc.  BilgiNotu018

pdf. BilgiNotu018