Kıdem Tazminatı Fonu Nedir Ne Değildir?

Figen Öker Türüdüoğlu

Bilindiği gibi hükümet uzunca bir süredir kıdem tazminatı fonu ile ligili çalışmalar yapmaktadır.  Kurulması düşünülen fonun amacı çalışan haklarının güvenceye alınması olarak sunulmaktadır.  Bununla beraber fonun bir finansman aracı olarak kullanılması da mümkün olacaktır. Kıdem tazminatı fonu konusu çalışanlar için kazanılmış hakların korunması, işverenler için ek maliyet olarak algılanmakta dolayısıyla sonuçları açısından toplumun geniş bir kesimini ilgilendirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının kıdem tazminatı fonu ile ilgili pek çok taslak hazırlamasına ve bu taslakların Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda tartışılmasına rağmen gelinen son aşamanın detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Getirilecek tasarının toplumsal fayda ve sakıncalarının daha iyi anlaşılması açısından konunun tarihçesine bakmak yararlı olacaktır.

doc. BilgiNotu015

pdf. BilgiNotu015