Çocuk İşçiliğinin Değişen Yüzü

Meltem Dayıoğlu

Çalışan çocukların sayısı ve oranı zaman içinde azalmıştır. TÜİK’in en yakın tarihli 2019 Çocuk İşgücü Anketi (ÇİA) 6-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısını 720 bin olarak tahmin etmektedir. Oran olarak bakıldığında bu yaş grubunun %4,8’inin çalışmakta olduğu görülür. 1994’te bu oran %15,3 düzeyindeydi. Bir başka sevindirici gelişme de 2019’a gelindiğinde 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların oranının %2’nin altında düşmesidir. Bu sayısal gelişmelerle birlikte çocukların çalışma biçimi de değişmiştir. Ağırlıkla tarımda, ailelerinin yanında ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların yerini giderek hizmetlerde bir ücret karşılığı çalışan çocuklar almaya başlamıştır. 1994-2019 dönemi incelendiğinde çocuk işgücündeki düşüşün son yıllarda yavaşladığı görülür.

Bir başka önemli gelişme de 2012’den bu yana işgücü piyasasında Suriyeli çocukların yer almasıdır. Geçici koruma statüsünde bulunan 12-17 yaş grubunun %20’si ücretli bir işte çalışmaktadır. Bu oran 15-17 yaş erkek çocuklar arasında %48’i bulmaktadır. Ücretli çalışmanın yaygınlaşmasıyla çocukların çalıştıkları işyerlerinin denetlenme ihtiyacı artmıştır. Büyük çoğunluğu okul dışında bulunan ve kayıt dışı kesimde çalışan Suriyeli çocuklara yönelik özel programların geliştirilmesine ve takibi daha zor olan gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuklara yönelik programların devamına ihtiyaç vardır.

doc. ArastirmaNotu271

pdf. ArastirmaNotu271