Dünya Çevre Liginde Türkiye Nerede?

Barış Gençer Baykan

Yale Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi ve Columbia Üniversitesi Yerbilimi Bilgi Merkezi’nin hazırladığı Çevresel Performans Endeksi’nde Türkiye 2010’da 163 ülke arasında 60.4 puanla 77. sırada yer alıyor. Endeks’te ele alınan iki amaçtan Çevre Sağlığı’nda 74,45 puan ile iyi bir performans gösterirken Ekosistem Canlılığı’nda ise skoru 46,3’e düşüyor. Aradaki fark insan merkezli bir anlayışın ekosistem merkezli bir anlayışın önünde olduğunu gösteriyor ve dünyada insan merkezli bir çevre anlayışından ekosistem merkezli bir çevre anlayışına nasıl geçileceği tartışılırken Türkiye’de ekosistem üzerindeki baskılar giderek artıyor.

pdf. ArastirmaNotu116

doc. ArastirmaNotu116

TOPLUMSAL DEĞERLER KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMALARINA ENGEL

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde kadın işgücüne katılım ve istihdam oranlarının artırılması toplumsal cinsiyet bazlı politikaların ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ne yazık ki yüzde 27,8 seviyesindedir. Bu oran sadece gelişmiş ülkelere kıyasla değil, Güney Avrupa’nın  daha az gelişmiş ülkelerine kıyasla da bir hayli düşüktür. İşgücüne katılımın düşük olmasının ana sebeplerinden biri kadınların eğitim seviyesinin düşüklüğüdür. Ancak hesaplamalar işgücüne katılım farklarının büyük kısmının eğitim dışındaki faktörlerden kaynaklandığını göstermektedir. Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’de ülkemizde kadın katılım oranının hiç olmazsa yüzde 40’a yaklaşabilmesi için hem eğitim seviyelerinin artırılması, hem her eğitim düzeyinde kadınları çalışmaya teşvik edecek kurumsal politikaların tasarlanması ve uygulanması, hem de çalışan kadına yönelik kültürel önyargılarla mücadele edilmesi gerekmektedir.

pdf. ArastirmaNotu115

doc. ArastirmaNotu115

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi ve 3H Hareketi, gelenekselleşen Liberal İktisat Kongresi etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenliyor.

Liberal Düşünce Topluluğu ve Naumann Vakfı işbirliğiyle düzenlenen kongrenin bu yılki gündem maddesi ise son dönemde tartışmalara yol açan merkez bankası politikaları ile Avrupa’da yükselip tüm dünyayı saran kamu borç krizi olacak. Serbest bankacılığın ve merkez bankacılığın hem tarih hem de teorisine dair önemli bilimsel çalışmalara imza atan George Selgin ile Türkiye’nin seçkin iktisatçılarından Seyfettin Gürsel, Deniz Gökçe, Asaf Savaş Akat ve Kerem Tibuk’u bir araya getirecek kongrede İsveç Mises Enstitüsü’nden Markus Bergström da konuşmacılar arasında yer alacak.

TARİH: 18 Mayıs 2011Çarşamba

YER: Bahçeşehir Üniversitesi, Fazıl Say Salonu

SAAT: 13:00 – 18:00

Program

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Şubat 2011 döneminde tarım dışı işgücünün 53 bin, tarım dışı istihdamın ise 143 bin arttığını ve tarım dışı istihdamdaki kuvvetli artışın sonucunda tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,3’ten 12,8’e gerilediğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verileri ise istihdamdaki artışın tüm sektörlerde etkili olduğunu gösteriyor. Kariyer.net internet sitesi tarafından derlenen açık iş ilanı başına başvuru sayısı serisi ise tarım dışı işsizlik oranındaki düşüşün Mart 2011 döneminde yavaşlayacağına işaret ediyor.

pdf. ArastirmaNotu114

doc. ArastirmaNotu114


Küresel İklim Değişikliği Paneli


Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü ve Betam, dünyadaki yaşam için giderek büyüyen bir tehdit olan “Küresel İklim Değişikliği” konusunda bir panel düzenliyor.

Panel çerçevesinde “Hükümetler, şirketler ve  sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği ile mücadelede izledikleri yollar nelerdir?”, “İklim değişikliğine uyumda hangi politikaları izleyecekler?”, “Türkiye iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek? Etkin iklim ve çevre politikalarına sahip olmanın önündeki engeller nelerdir?”, “Yurttaşlar bireysel veya kollektif olarak iklim değişikliği ile mücadelede neler yapabilir?” gibi sorulara cevap aranacak.

İklim müzakereleri, yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği konularının da masaya yatırılacağı etkinlik,

13 Mayıs 2011 Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Saat 13:00’da başlayacak panelde konuşmacılar:

  • TBMM Hatay Milletvekili Çevre Komisyonu Başkanvekili Prof.Dr.Mustafa Öztürk
  • Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Namık Ak
  • Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı

Tarih: 13 Mayıs 2011
Saat: 13:00
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü / Fazıl Say Salonu, Çırağan Caddesi, Beşiktaş / İSTANBUL

Katılım ücretsiz olup herkese açıktır