İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2024

İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ, KADIN KATILIMINDA DURAKLAMA

Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

İstihdamda 147 bin kişilik artış ve işsiz sayısında 109 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 38 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Ocak’tan Şubat’a 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ocak’tan Şubat’a istihdamda görülen 23 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 37 bin kişilik düşüş sonucu 0,3 puan gerileyerek yüzde 11,3’e gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise Şubat’ta istihdamda 123 bin kişilik artış, işsizlerde ise 74 bin kişilik düşüş sonucu yüzde 7,3’ye gerilemiştir. Kadın işgücü 13 bin azalırken erkek işgücü 51 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Şubat’ta da 4 puan seviyesinde kalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2024M4

pdf. IsgucuGorunum2024M4