sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Nisan 2024

Reel fiyatlarda düşüş devam ediyor & Antalya ilçelerinde yabancı etkisi

Türkiye genelinde ve üç büyük ilde Şubat 2024’ten Mart 2024’e cari satılık konut fiyatlarında artışın aylık enflasyondan daha düşük olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken İzmir’de bir miktar yükselmiştir. Reel fiyatlardaki düşüş dokuz aydır devam etmektedir. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -14,1’e, İstanbul’da yüzde -16,1’e, İzmir’de ise yüzde -13,6’ya kadar gerilemiştir. Yani ülke genelinde ve bu iki büyükşehirde ortalama konut bir yıl öncesine göre reel anlamda ucuzlamıştır. Ankara’da da düşüş görülmüş fakat değişim oranı yüzde -5,9 seviyesinde kalmıştır. Cari konut fiyatlarındaki yıllık değişim oranı azalmaktadır . Cari fiyatlarda yıllık değişim oranı şubata kıyasla ülke genelinde 2,2 puan azalarak yüzde 44,8 olmuştur. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 27.816 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatlarındaki yıllık değişim oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 41,3, Ankara’da yüzde 58,6 ve İzmir’de yüzde 45,6 olmuştur. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 38.461 TL, Ankara’da 20.961 TL ve İzmir’de 31.818 TL’dir.

Konut talebi endeksi Şubat 2024’e kıyasla yüzde 1,6 azalmıştır. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde önemli bir değişim göstermemiştir. Türkiye genelinde, Ankara ve İzmir’de ilan sayısında artış görülürken, İstanbul’da düşüş görülmektedir. Satılan konut sayılarında da Türkiye geneli, İstanbul ve İzmir’de artışlar söz konusudur. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, Ankara ve İzmir’de artmış, İstanbul’da ise azalmıştır.

Bu ayki raporumuzun özgün konu bölümünde Antalya’daki yabancıların bu ildeki konut fiyatlarına olan etkisi incelenmiştir. Analiz yabancı nüfus hareketliliğine bağlı olarak bu ildeki konut fiyatlarının değiştiğini ortaya koymaktadır.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Nisan2024