Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2024

Birinci Çeyrekte Büyüme
Ozan Bakış, Tarık Kocar

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,6 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,5 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2024M03