Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çeyrekten çeyreğe büyümeyi TÜİK 2. çeyrek için bilindiği gibi yüzde 1,3 olarak açıkladı. Temmuz ayından itibaren çoğunlukla olumsuz seyir izleyen öncü göstergeler dikkate alındığında, 2.  çeyrekten 3. çeyreğe büyümeyi yüzde 0,1 olarak tahmin ediyoruz. Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Temmuz ayında Hazirana kıyasla yüzde 1,5 azaldı. İhracat miktar endeksi yüzde 0,3 gerilerken, ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. 2014 yılının 3. çeyreğine göre GSYH artışını ise önceki üç çeyrekteki nispeten yüksek birikimli büyüme nedeniyle yüzde 3,9 olarak hesaplıyoruz.

Temmuz ayında cari açık 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık 44,2 milyar dolardan 45 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH’a oranının ikinci çeyrekte yüzde 5,7’den üçüncü çeyrekte yüzde 6,1’e çıkmasını bekliyoruz. Altın hariç cari açığın ise yine yüzde 6,1 olacağını tahmin ediyoruz.

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

Haziran 2015 Yatırımlarda Canlanma Sinyali

Mayıs 2015 Düşük Büyüme İç Taleple Devam Ediyor

Nisan 2015 Büyüme Düşmeye Devam Ediyor

Mart 2015 Geçen Yıla Kıyasla İlk Çeyrekte Büyüme Yok

Şubat 2015 Cari Açıkta Gerileme İthalat Durgunluğuna Bağlı

Ocak 2015 Son Çeyrekte Ekonomi Küçülebilir

Aralık 2014 Ekonomide Zafiyet Devam Ediyor

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2015

İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Haziran 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde 12,6’a yükselmiştir. Böylelikle son iki dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik 0,6 puan artmıştır. Bu dönemde istihdam hizmetlerde 37 bin artarken sanayide 24 bin, inşaatta 14 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlikteki artışın duraklayacağını, diğer bir deyişle mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin bu seviyede kalacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M09

pdf. IsgucuGorunum2015M09

 

2. ÇEYREKTE BÜYÜME BEKLENENİN ÜZERİNDE

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre ise ekonomi ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 oranında arttı. İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen büyüme (Betam olarak yıllık büyümeyi yüzde 3,2, çeyreklik büyümeyi de 0,7 olarak tahmin etmiştik) ikinci çeyrekte özellikle yatırımlarda güçlü artış büyümeyi yukarı çekti.

Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe özel yatırımlar yüzde 7,8 artarken, özel tüketim artışı yüzde 0,6 oldu. İlk  üç ayda çeyreklik artışlar yatırımlarda yüzde 0,8 ile sınırlı kalmış, tüketimde ise yüzde 0,9 olmuştu. Kamu harcamaları ise ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 oranında arttı. Tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının yüzde 1,3 oranındaki çeyreklik büyümeye en büyük katkı 1,5 puanla özel yatırımlardan geldi. Stok değişimleri büyümeye negatif katkı yapmaya devam ederken, net ihracatın  katkısı bu kez negatif oldu. İthalat yüzde 0,3 azalırken ihracat yüzde 1,3 oranında azaldı.

doc. Buyume2015Q2

pdf. Buyume2015Q2

İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIK VE TACİZ

Hande Paker ve Gökçe Uysal

Bu araştırma notunda halihazırda çalışan ya da daha önce çalışmış ama sonra bırakmış olan kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları ayrımcılık ve taciz tecrübelerine odaklanılmıştır. Veriler, toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılığın, özellikle kadın olduğu için düşük maaş alma ve işten çıkarılma, terfi ettirilmeme gibi şekillerde tezahür ettiğini ortaya koymaktadır. Ankete katılanların yüzde 9’u işgücü piyasasında tacize uğradığını beyan etmiş, yüzde 5,5’i ise tacizle ilgili soruya cevap vermemiştir. Ayrımcılık ve tacizin hem kişisel hem de üzerine konuşulması zor konular olduğu düşünülerek bu oranların işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz açısından alt sınır oluşturduğu sonucuna varılabilir. Derinlemesine görüşmelerde ve özellikle de odak grup çalışmalarında ise işgücü piyasasında taciz ayrıntılı olarak konuşulmuştur. Buna karşın kadınlar var olan yasal düzenlemelerden hiç bahsetmemiştir. Halbuki işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz İş Kanunu ile düzenlemiştir. Bu konudaki yasal düzenlemelerin uygulamaya sirayet etmediği göz önünde bulundurularak kadınların işgücü piyasasına bağlılığını kuvvetlendirmeye yönelik politikaların bu konuya eğilmesi şarttır. Benzer şekilde kadınların işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz konusunda yasal haklarını kullanmasının önünü açacak farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

doc. ArastirmaNotu187

pdf. ArastirmaNotu187

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE ARTIŞ BAŞLADI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde12,3’e yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık veriler tarım dışı istihdamda 90 binlik bir artış kaydedilmesine rağmen işgücündeki artışın 184 bine yükseldiğini, böylelikle işsiz sayısının 94 bin arttığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 78 bin, hizmetlerde 50 bin artarken inşaatta 37 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Haziran 2015’teki seçimlerden beri süregelen belirsizliğin firmaların istihdam kararlarını olumsuz etkileyeceği ve siyasi görünümün yapısal reformlar için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M08

pdf. IsgucuGorunum2015M08

 

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TARIM DIŞI İŞSİZLİK TAHMİNİ

Barış Soybilgen

Betam her ay yayınladığı işgücü piyasası araştırma notlarında mevsim etkilerinden arındırılmış (MEA) tarım dışı işsizliği tahmin etmektedir. Bu döneme kadar Betam MEA tarım dışı işsizlik tahminini Soybilgen (2014)’te gösterilen yönteme benzer bir biçimde yapıyordu. Betam önümüzdeki dönemde MEA tarım dışı işsizlik tahmini için daha kapsamlı bir tahmin yöntemine geçmeye planlamaktadır. Bu bilgi notunda ileriki dönemde MEA tarım dışı işsizliği tahmin etmek için kullanılacak yöntem kısaca özetlenecektir.

doc. BilgiNotu014

pdf. BilgiNotu014

ÇALIŞMANIN KADINLAR İÇİN DEĞERİ

Hande Paker, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Kadınları ağırlıklı olarak ev ve çocuk bakım rolleriyle tanımlayan toplumsal cinsiyet algı ve pratiklerinin de etkisiyle Türkiye’de kadınlar işgücü piyasasından uzak durmaktadır. Türkiye’de her üç kadından sadece biri işgücü piyasasındadır. Böyle bir bağlamda “Sizce çalışan kadınlar neden çalışıyorlar?” sorusuna verilen cevaplar kadınların işgücü piyasasına bağlılıkları açısından önemli ipuçları içermektedir. Nispeten az araştırılmış olan yüksek eğitimli kadınların çalışma hayatına yaklaşımlarının mercek altına alındığı bu araştırma notunda, çalışan kadınların neden çalıştıklarına dair algılar incelenmektedir. Kadınlar, çalışmanın kadına özgüven ve maddi özgürlük kazandırdığını dile getirmektedir. Öte yandan, yaygın kanının aksine, kadınların sadece maddi zorunluluktan çalışmadığı görülmektedir. Bu araştırma notunun bulguları, kadın işgücüne katılımını artırmaya yönelik politikaların farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Çalışmanın kadınlara özgüven ve maddi özgürlük katacağını vurgulamak kadınların işgücü piyasasına bağlılığını artıracaktır.

doc. ArastirmaNotu186

pdf. ArastirmaNotu186

CHP’NİN ÖNERDİĞİ AİLE SİGORTASININ MALİYETİ DÜŞÜK

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Seçim kampanyası sırasında CHP tarafından sunulan birçok sosyal politika önerisi kamuoyunda tartışma yarattı. Bu araştırma notunda söz konusu öneriler içerisinden aile sigortası olarak da bilinen gelir desteklerini inceliyoruz. Bu öneriye göre aylık hane geliri 720 TL altında olan hanelerin gelirlerinin bu eşiğe çıkarılması öngörülüyor. TÜİK tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre bu eşiğin altında kalan hane sayısının 2015 yılında 750 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Hanelerin büyük kısmının gelirinin eşiğe yakın olması sebebiyle bu politika önerisinin maliyeti kamu bütçesi tarafından rahatlıkla kaldırılabilir boyuttadır. Ayrıca çalışmamayı ön şart koyan mevcut birçok sosyal yardıma kıyasla gelir eşiğini kıstas kabul eden bu politika önerisi bireylerin işgücü piyasası bağlılıklarını artıracaktır. Ancak bu önerinin hanelerde yaşayan birey sayısını da dikkate alarak düzeltilmesi daha adil bir paylaşım için gereklidir. Bir taraftan da gelir dağılımındaki ve yaşam maliyetindeki bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak bu öneriye bölgesel bir boyut katılabilir.

doc. ArastirmaNotu185

pdf. ArastirmaNotu185

 

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası işbirliği ile düzenlenen “TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI” Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, 19 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Katılımcıların konferansta yaptıkları sunumlara aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Alper Duman Mind The Gap Public and Private Wages in Turkey

Anıl Duman Subjective and Objective Education Mismatches in Turkey

Aysit Tansel Inequality of Opportunities of Educational Achievement in Turkey

Bengi Yanık İlhan Do Local Elderly Care Facilities Have An Impact On Home Care; The Case of Turkey

Hande Paker ve Gökçe Uysal Labor Force Participation Decisions of Educated Women in Turkey; A MultiDisciplinary Approach

Murat Kırdar Female Labor Force Participation in Turkey A Synthetic Cohort Analysis 1988-2013

Temel Taşkın Local Job Multipliers in Turkey

İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2015

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Melike Kökkızıl ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Nisan 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan azalarak yüzde 11,9’a gerilemiştir. Bu düşüşte sanayi ve hizmetlerde gerçekleşen istihdam  artışına karşılık işgücü artışının sınırlı kalması etkili olmuştur. Bununla birlikte geçen yıla kayısla tarım dışı işsizlik daha yüksek düzeyde kalmaya devam etmiştir.

doc. IsgucuGorunum2015M07

pdf. IsgucuGorunum2015M07

Sonraki Sayfa »