İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2024

İŞGÜCÜ PİYASASINDA DURGUNLUK SİNYALLERİ

 Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

 İstihdamda 160 bin ile işsiz sayısında 85 binlik artış işgücünü 245 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Aralık’tan Ocak’a 0,2 puan artarak yüzde 9,1 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Aralık’tan Ocak’a istihdamda görülen 157 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 25 bin kişilik düşüş sonucu 0,3 puan gerileyerek yüzde 11,7’ye düşmüştür. Erkek işsizlik oranı ise Ocak’ta istihdamda 3 bin kişilik artış, işsizlerde ise 109 bin kişilik artış sonucu yüzde 7,7’ye yükselmiştir. Kadın işgücü seviyesi 133 bin artarken erkek işgücü seviyesi 112 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Ocak’ta 4,7 puandan 4 puana gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2024M3

pdf. IsgucuGorunum2024M3