Mehmet Alper Dinçer ve Gökçe Uysal Abstract Recent achievement test results show that Turkish students have been performing poorly compared to students from other countries. Using data from the...
Gökçe Uysal Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer OECD, 2000’den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelerde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) uygulamaları yürütmektedir. 2006’da Türkiye katılımcı...
Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer Kasım-Aralık 2008, Ocak 2009 dönemini kapsayan son işgücü piyasası göstergeleri, tarım dışı istihdamın bir sene öncesine göre 91 bin kişi arttığını ortaya koyuyor....
Gökçe Uysal Kolaşin ve Burak Darbaz Türkiye’deki sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalama yetkilerinin kısıtlı olmasından dolayı Avrupa Birliği üyelerine kıyasla, Türkiye’de toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların toplam ücretlilere oranı...
Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer pdf  BilgiNotu006 doc BilgiNotu006