İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE SINIRLI  GERİLEME

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Eylül 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,4 olarak kaydedilmiştir. Haziran 2015’ten beri ilk defa sanayi istihdamında artış gözlenmiş, bir önceki aya kıyasla sanayi istihdamı Eylül 2015 döneminde 75 bin artmıştır. Eylül 2015’te Ağustos ayında kıyasla tarım dışı işgücü 176 bin, istihdam ise 178 bin artarken, tarım dışı işsiz sayısı 2 bin azalmıştır. Betam tahmin modeli Ekim 2015 dönemi için mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 12,4 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M12

pdf. IsgucuGorunum2015M12