BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2015 3. ÇEYREK

3. ÇEYREKTE BEKLENENİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre ise GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında arttı. Ekonomik büyüme beklentilerin bir hayli üzerinde geldi. Betam olarak çeyreklik büyümeyi yüzde 0,7 olarak tahmin etmiştik.

Çeyrekten çeyreğe yüzde 1,3’lük yüksek büyümede en yüksek katkı net ihracattan kaynaklandı. İhracat yüzde 1,7 oranında artarken ithalat yüzde 5,1 oranında azaldı. Net ihracatın büyümeye katkısı yaklaşık 2 yüzde puan oldu. İkinci çeyrekte bu katkı negatifti. İkinci en yüksek katkı (yaklaşık 1 yüzde puan) yüzde 1,4 artan özel tüketimden geldi. İkinci çeyrekte artış yüzde 0,6 ile sınırlıydı. Yüzde 3,1 artan toplam kamu haracamaları da çeyreklik büyümeye pozitif katkı yaptı.

Üçüncü çeyrekte büyümeyi aşağıya çeken özel yatırımlar oldu. Bu kalemde çeyrekten çeyreğe yüzde 6,7 oranında küçülme gerçekleşti. Bu küçülme büyümeye 1 puanın üzerinde negatif katkı yaptı. İkinci çeyrekte yatırımlar büyümeye büyük ölçüde pozitif katkı yapmıştı. Stok değişimlerinin de büyümeye 0,5 puan kadar negatif katkı yaptıklarını not edelim.

İkinci çeyrekte yüzde 1,4 olarak gerçekleşen büyüme üçüncü çeyrekte de tekrarlanmış olsa da büyüme dinamikleri açısından dikkat değer farklılıklar görülüyor. Özellikle net ihracat ile yatırımların zıt yönde hareket etmeleri not edilmeye değer.

doc. Buyume2015Q3

pdf. Buyume2015Q3