TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI TEBLİĞ ÇAĞRISI Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası ortaklığıyla ikincisini düzenleyeceğimiz Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Ağı Konferansı bu...
“Türkiye: Ekonomik Dalgalanma Boyunca İşgücü Piyasalarının Yönetimi” Raporu tanıtım toplantısı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Dünya Bankası Türkiye Ofisi ve Betam ortaklığı ile 28 Mayıs 2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını...
Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan Basın Bülteni Yönetici Özeti İstanbul’da lise son sınıfta eğitimine devam eden 16-17 yaş grubunu kapsayan 1034 kişilik örneklemle yaptığımız araştırmada, öğrencilerin...
Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik yıkım her geçen gün artıyor. Salt kalkınmacı anlayış insanları en temel yaşamsal haklarından; su hakkından, temiz, sağlıklı gıdaya erişme hakkından, barınma hakkından mahrum bırakabiliyor.  Çevre...
 “Dünya Kalkınma Raporu 2013: İşler” Tanıtım     Toplantısı’nın İstanbul ayağı Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi,Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam, Koç Üniversitesi, TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu EAF ve...