Yönetici Özeti* Fındığın anayurdu Giresun’dur. Bu bölgede fındığın bolca yetiştiği tarihsel yazılı belgelerde teyit edilmiştir.  Fındığın ihracatına dair bilgiler de 18. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türkiye’de fındık bahçeleri 19. Yüzyılın...
İSTİHDAMDA DURAKLAMAYA RAĞMEN İŞSİZLİKTE AZALMA  Seyfettin Gürsel, Betül Akbulut İstihdamda bin kişilik artış ile işsiz sayısında 56 binlik azalış işgücünü yaklaşık 55 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı Temmuz’dan...
NET İHRACAT BÜYÜMEYİ BALTALADI Ozan Bakış ve Uğurcan Acar Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü. Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı 8,9 yüzde puan ile özel...
Zeren Tatar Taşpınar Türkiye’de bankalarca özel sektöre tahsis edilen krediler 2004 yılı itibariyle sürekli artış eğilimindedir. 2004-2008 döneminde özel sektör kredilerindeki reel artış yıllık ortalama yüzde 27 iken, 2010-2015...
Üçüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme Ozan Bakış ve Saliha Tanrıverdi Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan Ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde...