Deniz Gökçe, Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ Bu çalışmanın amacı Reel Kesim Güven Endeksi’nin verilerini kullanarak sanayi üretimindeki dalgalanmaların  yönünü belirlemektir. Türkiye’de sanayi üretimi 2008 baharından itibaren önce yavaş...
betam Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı TÜİK’in yayınladığı rakamlara göre 2009 yılı itibariyle yüzde 26 seviyesindedir. Bu oran Avrupa Birliği’ne üyelik hedefleyen Türkiye için kabul edilemez ölçüde düşüktür. Avrupa...
Seyfettin Gürsel ve Duygu Güner Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız. pdf. ArastirmaNotu063 doc. ArastirmaNotu063
Turkish Economy’s Dynamics of Entry to and Exit from the Crisis Prof. Seyfettin Gürsel ppt. 18.01.2010