Emin Köksal Bilgi ve iletişim hizmetlerinde Türkiye’yi diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’deki hizmetlerin erişim ve kalite açısından yetersiz, ödenen bedel açısından da pahalı olduğunu görüyoruz. Serbestleşme ve rekabet...
Cengiz Aktar Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve kısa adıyla Ulusal Program (UP) aday ülke Türkiye’nin AB tarafının üyelik sürecindeki taleplerine cevap vermek üzere hazırladığı bir...
Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer Mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işgücü piyasasında 2007’nin ikinci yarısından beri kendini gösteren yavaşlama eğilimi sürüyor. Tarım dışı istihdam artışı 2008’in ikinci çeyreğinde sınırlı...
Seyfettin Gürsel ve Ulaş Karakoç pdf. BilgiNotu003 doc. BilgiNotu003