İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2012

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2012 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 12,4 seviyesinde. Ancak Betam olarak işsizlik rakamlarının mevsim etkilerinden arındırılarak yorumlanmasının önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,2’den yüzde 11,1 seviyesine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre tarım dışı işsiz sayısı Aralık 2012 dönemine kıyasla 20 bin, bir yıl öncesine kıyasla ise 391 bin kişi azaldı. Tüm sektörlerde bir önceki döneme göre istihdam artışları söz konusu. Hizmetlerde güçlü istihdam artışı devam ediyor.

pdf. IPG_Nisan_2012

doc. IPG_Nisan_2012