Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal Kolaşin ve Duygu Güner Bu araştırma notunda 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerini kullanılarak Türkiye’de ideal gördüğünden fazla çocuk doğurmanın kadınlar arasında ne...
Seyfettin Gürsel ve Arda Aktaş Türkiye ekonomisi, 2008’in ikinci çeyreğinde başlayan krizin etkisiyle 2009 yılında yüzde 4,7 oranında küçüldü. Bu küçülme, büyük ölçüde nihai iç talepte özel yatırımların düşüşüne...
Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması tüm gelir ve harcama gruplarını kapsadığı için hesaplanan enflasyon endeksi aslında temsili hane halkının enflasyonunu...
Deniz Gökçe, Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ Bu çalışmanın amacı Reel Kesim Güven Endeksi’nin verilerini kullanarak sanayi üretimindeki dalgalanmaların  yönünü belirlemektir. Türkiye’de sanayi üretimi 2008 baharından itibaren önce yavaş...
betam Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı TÜİK’in yayınladığı rakamlara göre 2009 yılı itibariyle yüzde 26 seviyesindedir. Bu oran Avrupa Birliği’ne üyelik hedefleyen Türkiye için kabul edilemez ölçüde düşüktür. Avrupa...