Turkey – Russia Adversaries or Partners? Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 19.02.2009
Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Robert A. Mundell, 28 Kasım 2008 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Küresel Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu konferansa katılmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal...
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (betam) ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği “Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Rehaf Etkileri”başlıklı araştırma projesi sonuçlanmıştır. Seyfettin Gürsel’in koordinasyonunda yürütülen projede...
Türkiye’de 19-20 Ekim 2007 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Komisyonunca desteklenen ORGANİK TARIM TÜRKİYE 1.KONGRESİ hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kongre raporuna ulaşmak için lütfen linke...
Myths & Realities of The Turkish Labor Market                      Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 18.04.2008