İŞSİZLİKTE EN İYİ VE EN KÖTÜ BÖLGELER

Seyfettin Gürsel, Yazgı Genç ve Mine Durmaz Aslan

2016’dan 2017’ye Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13,0’da sabit kaldı. Bununla birlikte bölgesel işgücü piyasalarının çok farklı hareket ettiği görülmektedir. 26 bölgenin (Düzey 2) 13’ünde tarım dışı işsizlik azalırken 11’inde artmış, 2’sinde ise değişmemiştir. Bölgeler tarım dışı işsizlik oranları ile karşılaştırıldığında yüzde 6,1 ile en düşük tarım dışı işsizlik oranına sahip Trabzon (TR90) bölgesi ile yüzde 30,1 işsizlik oranına sahip Mardin (TRC3) bölgesi arasında adeta uçurum vardır.

İşgücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapıldığında Mardin bölgesi gerek işsizlik düzeyi (yüzde 30,1) gerek tarım dışı istihdam oranı (yüzde 24,8) gerekse azalan işgücü ve istihdamı itibariyle en kötü durumdaki bölge olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgeyi yüzde 19,7 tarım dışı işsizlik oranına sahip Van (TRB2) bölgesi takip etmektedir. Bu bölge Mardin bölgesinden sonra yüzde 29,5 ile ikinci en düşük tarım dışı istihdam oranına sahiptir, işsizlik artışı itibariyle de birinci sıradadır (5,3 yüzde puan).

Kapsamlı değerlendirmelerde en iyi bölgeler grubunda Trakya (TR21) ile Ankara (TR51) öne çıkmaktadır. Trakya hem nispeten düşük tarım dışı işsizlik oranının (yüzde 9,8) hem de en yüksek tarım dışı istihdam oranının (yüzde 49,5) görüldüğü bölgedir. Ankara’da tarım dışı işsizlik oranı nispeten yüksek (yüzde 11,6) olmakla birlikte en iyiler alanında işsizlik oranı azalan (0,1 yüzde puan) yegâne bölgedir. Tarım dışı istihdam oranı (yüzde 46,7) itibariyle de bu alanda Trakya’dan sonra gelmektedir.

doc. ArastirmaNotu227

pdf. ArastirmaNotu227