ÇALIŞAN 757 BİN KİŞİ İŞ ARIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

İşsizlerin ve çalışmak istediği halde iş aramaktan vazgeçmiş olan ümidi kırık bireylerin sayısı Türkiye işgücü piyasasında yakından takip edilen istatistiklerdir. Bu iki istatistiğe ek olarak çalıştığı halde iş aramaya devam eden bireylerin sayısı, işgücü piyasasına dair önemli bilgiler içerir. Türkiye’de çalışan yaklaşık 25,5 milyon bireyin 757 bini (yüzde 3) çalışıyor olmasına rağmen iş aramaya devam etmektedir. Çalıştığı halde iş arayan bireylerin oranı 2009’dan 2012’ye istikrarlı şekilde gerilemiş, ancak 2013’te artmıştır. Bu bireylerin büyük çoğunluğunun ücretlerinden memnun olmadığı için iş aradığını, azımsanamayacak bir kısmı da çalışma şartlarından şikayetçi olduğunu söylemektedir. Çalıştığı halde iş aramanın kayıt dışı çalışanlar arasında daha yaygın olduğu da görülmektedir.

doc. ArastirmaNotu188

pdf. ArastirmaNotu188