Türkiye’de Her Dört Çocuktan Biri Yoksul

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Basın Bülteni

Yönetici Özeti

Türkiye’de her dört çocuktan biri beslenme, ısınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 2006’dan 2010’a önemli düzelmeler kaydedilse de halen 4,6 milyon çocuk maddi yoksunluk içerisinde yaşamaktadır. Bölgeler arasında da çocuk yoksulluğu açısından derin farklılıklar bulunmaktadır. Doğuda daha vahim olduğu görülen çocuk yoksulluğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan çocukların yüzde 40’ını olumsuz etkilemektedir. Ciddi maddi yoksunluk koşullarında yetişmenin yanı sıra çocuklar hayatlarının geri kalanında gelir ve fırsat eşitsizliği gibi siyasal ve ahlaki sorunlarla karşılaşacaktır. Çocukların yoksullukta yetişmesinin ekonomik kalkınma üzerinde de olumsuz etkileri söz konusudur. Bu bakımdan yoksul çocuklara yönelik araştırmaların derinleştirilmesi ve etkili destek politikalarının acilen tasarlanması gerekiyor.

doc. ArastirmaNotu147

pdf. ArastirmaNotu147