Büyüme Değerlendirmesi 2012 1. Çeyrek

İÇ TALEPTE SERT FREN BÜYÜMEYİ DÜŞÜRDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,2 büyüdü. 2011’in son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 8,4’ten 5,2’ye düşmüştü. İlk çeyrekte büyümenin 3,2’ye düşmesiyle Türkiye’nin kriz sonrası girdiği hızlı büyüme rejimi sona erdi.

Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2012 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde -0,4 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyümüştü. Böylece Türkiye ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinden beri hiç büyümemiş oldu.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre çeyrekten çeyreğe yatırım ve tüketim harcamalarında ilk çeyrekte azalma var. Büyümenin ana kaynağı olan net dış talepteki artışın katkısı ise ithalatın artmaya başlamasıyla azaldı. Önümüzdeki dönemde net dış talebin büyümeye geçen yılın son iki çeyreğinde olduğu kadar yüksek katkı yapmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra çeyreklik bazda yüzde bir puanlık büyümenin dahi 2012 yılı büyümesini yüzde 3’ün üzerine çekmesinin zor olduğu kanaatindeyiz. Cari açık ise yavaşlamanın etkisiyle azalıyor. İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.

doc: BD2012.-1.Ceyrek

pdf: BD2012.-1.Ceyrek