AB üyelik müzakerelerinde son durum

Cengiz Aktar, Barış Gençer Baykan ve Deniz Genç

Basın Bülteni

Yönetici Özeti

AB üyelik müzakereleri gündemden düşeli epey oldu. Ancak son günlerde yeni bir canlanmanın eşiğinde olduğumuza dair işaretler arttı. Eğer bu yıl içinde beklenen gelişmeler somutlaşırsa işler gözle görülür şekilde hızlanabilir. Düzenli bir şekilde AB müzakerelerindeki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan BETAM bu araştırma notuyla aday Türkiye’nin müzakerelerde nerede olduğunu, AB üye devletlerinin müzakerelere müdahalelerinin niteliğini ve bu müdahalelerin ne anlama geldiğini açıklayan analitik ve görsel bir çalışmayı dikkatinize sunuyor.

doc. ArastirmaNotu144

pdf. ArastirmaNotu144

SOSYAL HAKLAR FASLI – TIKANAN AB MÜZAKERE SÜRECİNE İYİ BİR ÖRNEK

Cengiz Aktar

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakereleri çerçevesinde Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılışı, 2009 yılının ilk yarısındaki Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığı esnasında beklenmekteydi ancak bu araştırma notunda inceleyeceğimiz nedenlerden dolayı bu fasıl açılamadı. AB, bazı fasılların müzakereye açılabilmeleri için “opening benchmark” ya da “açılış kriteri” denilen şartlar öne sürer. Sosyal Politika ve İstihdam” faslının açılışı kriterlerinden ilki, sendikal hakların, AB standartları ve ilgili Dünya Çalışma Örgütü (DÇÖ) Sözleşmeleri ile özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakları açısından uyumlu olmasının sağlanmasıydı. TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2821 ve 2822) sonuçlandırılamadı. Ayrıca, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılamadı. AB tarafının özellikle üstünde durduğu sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için gereken eşik değerin düşürülmesi ve kamu personelinin grev hakkı konularında bürokrasi ne kendisini ne de özel sektörü ikna edebildi. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılamamasının nedeni, Türkiye’nin üyelik perspektifinin muğlaklığıdır. Bu durum hem Türkiye’nin üyelik müzakerelerini hem de ülkenin sosyal ve diğer standartlarının yükselmesini engellemektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu054

doc. ArastirmaNotu054

AB İLE MÜZAKEREYE AÇILMIŞ FASILLARDA DURUM NE?

Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan

betam, Şubat ayında Türkiye ve Hırvatistan’ın karşılaştırılmalı AB müzakereleri gidişat tablosunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi de Türkiye’nin müzakereye açtığı fasıllardaki durumunu  ayrıntılı olarak ele alıyor. Türkiye, 30 Ocak 2009 itibariyle 10 faslı müzakereye açabilmiş ve sadece 1 tanesini kapatabilmiştir. Bilim ve Araştırma faslı geçici olarak kapanırken halen açık olan fasıllar şunlardır: Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstatistik, Trans-Avrupa Ağları, İşletme ve Sanayi Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Mali Kontrol, Bilgi Toplumu ve Medya ve Sermayenin Serbest Dolaşımı.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği verileriyle oluşturulan aşağıdaki tabloda, açık fasıllarda Avrupa Birliği Konseyi’nin kapanış kriterleri ve Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar karşılaştırma amacıyla birlikte verilmiştir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu030

doc. ArastirmaNotu030

MÜZAKERE GİDİŞAT TABLOSU YENİLENDİ

AB MÜZAKERELERİ GİDİŞAT TABLOSU – 30 OCAK 2009

betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu güncelledi. Hükümetin, aldığı son kararlarla, Avrupa Birliği (AB) işlerine yeniden önem vereceği anlaşılıyor. AB işlerinden sorumlu yeni bir devlet bakanlığı kurulması ve Başbakan’a yakın bir ismin, Egemen Bağış’ın Başmüzakereci görevini yürütmek üzere bu devlet bakanlığına atanması.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu027

doc. ArastirmaNotu027

MÜZAKERE GİDİŞAT TABLOSU

TÜRKİYE’NİN 17 HAZİRAN’DAKİ HÜKÜMETLER ARASI KONFERANSTA ŞİRKETLER HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASILLARINI AB İLE MÜZAKEREYE AÇACAĞI KESİNLEŞTİ.

betam’ın, Türkiye’nin AB ile fiilen 3 Ekim 2005’ten bu yana süregelen tam üyelik müzakerelerinin gidişatıyla ilgili yayınladığı tablo 14 Mayıs 2008 itibariyle güncellenmiştir. Bu tabloya ve Türkiye ile aynı zamanda müzakerelere başlayan diğer aday ülke Hırvatistan’ın müzakere gidişat tablosunun güncellenmiş haline ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Tablo

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ:MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu004

doc. ArastirmaNotu004