İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2024

KADIN İŞGÜCÜNDE AZALMA SONUCU KADIN İŞSİZLİĞİNDE SERT DÜŞÜŞ

 Seyfettin Gürsel, Uğurcan Acar

Sabit kalan istihdam ve işsiz sayısında 18 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 18 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı Mart’tan Nisan’a 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Mart’tan Nisan’a istihdamda görülen 26 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 92 bin kişilik azalış sonucu işgücü 66 bin azalmış işsizlik oranı da 0,7 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 26 bin kişilik azalış, işsizlerde ise 74 bin kişilik artış sonucu işgücü 47 bin artmış, işsizlik oranı da yüzde 7,2’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Nisan’da Mart’a kıyasla 1 yüzde puan azalarak 3,9 puan olmuştur.

doc. IsgucuGorunum2024M6

pdf. IsgucuGorunum2024M6