Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2023 1. Çeyrek

İŞSİZLİKTE TOPLAMDA DÜŞÜŞ MAVİ YAKADA YÜKSEK ARTIŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2023 yılı birinci çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 195 binlik artış göstererek 31 milyon 558 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 62 bin azalmış, sonuçta işgücünde 132 bin artış yaşanmıştır. İstihdam seviyesindeki sınırlı artışa rağmen işsiz seviyesindeki düşüş sonucu işsizlik oranı 0,3 yüzde puan gerileyerek yüzde 9,9’a inmiştir. En son tek haneli çeyreklik işsizlik oranı 2014 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmişti. Çeyrekten çeyreğe istihdam artışı bu çeyrekte yüzde 0,6’dır. İstihdam artışındaki yavaşlama Betam’ın çeyreklik bazdaki yüzde 0,9’luk büyüme beklentisiyle paraleldir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında hizmetler sektöründe 198 binlik yükseliş yaşandığı görülmektedir (yüzde 1,1). İnşaat istihdamı 60 bin artarken (yüzde 3,1), sanayi istihdamında artış 51 bin (binde 7) olarak gerçekleşmiştir. Tarım istihdamı ise bir önceki çeyreğe göre 115 bin kişi azalmıştır (yüzde 2,4).

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı kadın ve erkek istihdamındaki artışlara rağmen 0,9 yüzde puanlık artışla yüzde 19,9’a yükselmiştir. Genç kadınlardaki işsizlik oranı 2 yüzde puan artarak yüzde 27,6 olarak gerçekleşmiş, böylece genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 12 yüzde puana yükselmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla lise altı ve lise mezunlarında işsizlik oranı artarken (sırasıyla 1,2 ve 0,7 yüzde puan), mesleki veya teknik lise mezunu ve yükseköğretim mezunlarında azalmıştır (sırasıyla 0,2 ve 1,1 yüzde puan).

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C1

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C1