Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2023

Dördüncü Çeyrekte Büyüme
Ozan Bakış, Hamza Mutluay

Kesinleşen Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,1 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M01