Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Kasım 2022

Satılık konut fiyatlarının artış hızı düşerken satılık işyeri fiyatlarının artış hızı yükseliyor

Geçen yılın Ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 191,4 artarak 14.395 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 218,1, Ankara’da yüzde 197,7 ve İzmir’de yüzde 181 artmıştır. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 21.429 TL, Ankara’da 9.615 TL ve İzmir’de 16.250 TL olmuştur. Eylül’den Ekim’e cari satılık konut fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları ülke genelinde İstanbul’da ve İzmir’de yükselmiştir. Öte yandan, Ankara’daki konut fiyatlarındaki artış aylık oranının (yüzde 3,3) aylık enflasyondan (yüzde 3,5) düşük olması bu ildeki reel satış fiyatı bir miktar düşmüştür.

Konut talebi endeksi Eylül’e göre neredeyse değişmemiştir. Ancak, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı Eylül ayına göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde düşmüştür. Oranın düşmesi, satılık ilan sayısı artarken satılan konut sayısının azalmasından kaynaklanmıştır. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde uzamıştır. Bu üç göstergedeki gelişmeler konut piyasasında durgunluk emareleri olarak yorumlanabilir.

Bu ayki raporumuzun özgün konusunu oluşturan üç büyük ildeki işyeri fiyatlarının analizine göre satılık işyeri fiyatları geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 152,7, Ankara’da yüzde 134,9, İzmir’de ise yüzde 147 artmıştır. Ortalama satılık işyeri m2 fiyatı İstanbul’da 37.234 TL, Ankara’da 19.742 TL, İzmir’de ise 28.286 TL olmuştur.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Kasım 2022

BasinBulteni2022M11